Dalam Islam, Allah adalah satu-satunya Tuhan (tanpa sekutu), Sang Pencipta, Hakim dari seluruh makhluk, Maha Kuasa, Maha Penyayang, Maha Pemurah dan Tuhan dari Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, Musa, Dawud, Sulaiman, Isa dan Muhammad. Allāh (Arab: الله, Allaah) adalah kata dalam bahasa Arab yang merujuk pada nama Tuhan. Perkataan tuhan dalam bahasa Arab adalah Ilah sebagaiman dalam dua kalimah sahadah Islam. Kata Allah ini lebih banyak dikenal sebagai sebutan tuhan oleh penganut agama Islam. Kata ini sendiri di kalangan para penutur bahasa Arab, adalah kata yang umum untuk menyebut tuhan, terlepas dari agama mereka, termasuk penganut Yahudi dan Kristen Arab.

Sifat Sifat Allah 
Sesungguhnya sifat-sifat Allah yang mulia tidak terbatas/terhingga. Di antaranya juga tercantum dalam Asma'ul Husna. Sebagian ulama merumuskan 20 Sifat Allah yang wajib dipahami dan diimani oleh umat Islam di antaranya:

 1. Wujud (ada) dan mustahil Allah itu tidak ada (adam).
“ Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. ”—(Al A'raf 54)
2. Qidam (terdahulu) dan mustahil Allah itu huduts (baru).
“ Dialah Yang Awal… ” —(Al Hadid 3)
3. Baqo’ (kekal) dan mustahil Allah itu fana’ (binasa). Allah sebagai Tuhan Semesta Alam akan hidup terus menerus. Kekal abadi mengurus makhluk ciptaan-Nya. Jika Tuhan itu fana’ atau mati, bagaimana nasib ciptaan-Nya seperti manusia?
“ Dan bertawakkallah kepada Allah Yang Hidup (Kekal) Yang tidak mati… ” —(Al Furqan 58)
4. Mukhollafatuhu lil hawaadits (tidak serupa dengan makhluk-Nya) dan mustahil Allah itu sama dengan makhluk-Nya (mumaatsalaatuhu lil hawaadits).
“ …Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia… ” —(Asy Syu'ara' 11)
5. Qiyamuhu binafsihi (berdiri dengan sendirinya) dan mustahil Allah itu qiyamuhu bi ghairihi (berdiri-Nya dengan yang lain).
“ …Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. ” —(Al ‘Ankabut 6}
6. Wahdaaniyah (Esa atau Satu) dan mustahil Allah itu banyak (ta’addud) misalnya 2, 3, 4, dan seterusnya. Allah itu Maha Kuasa.
“ Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada tuhan yang lain beserta-Nya. Kalau ada tuhan beserta-Nya, masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. ” —(Al Mu’minun 91}
“ Katakanlah, "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia." ” —(Al Ikhlas 1-4)
7. Qudrat (Kuasa) dan mustahil Allah itu ‘ajaz (lemah). Jikalau Allah itu lemah, tentu saja makhluk ciptaan-Nya dapat mengalahkan-Nya.
“ Jika Dia kehendaki, niscaya Dia musnahkan kamu dan mendatangkan makhluk baru (untuk menggantikan kamu). Dan yang demikian tidak sulit bagi Allah. ” —(Fathir 16-17)
8. Ilmu (Mengetahui) dan mustahil Allah itu jahal (bodoh). Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, karena Dialah yang menciptakan-Nya.
“ …dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya… ” —(Al An'am 59)
9. Hayat (Hidup) dan mustahil Allah itu maut (mati). Hidupnya Allah tidak seperti hidupnya manusia. Manusia dihidupkan oleh Allah yang kemudian akan mati, sedangkan Allah tidak akan mati. Ia akan hidup terus selama-lamanya.
“ Dan bertawakkallah kepada Allah Yang Hidup (Kekal) Yang tidak mati… ” —(Al Furqan 58)
10. Sama’ (mendengar) dan mustahil Allah bersifat shomam (tuli).
“ …Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ” —(Al Baqarah 256)
11. Bashar (melihat) dan mustahil Allah bersifat ‘Amaa (buta).
“ Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan bumi. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. ” —(Al Hujurat 18)
Tambahan :
Dia-lah Allah yang tiada tuhan selain Dia,
Yang Mengetahui yang ghoib dan yang nyata,
Maha Pengasih dan Penyayang,
Maha Raja,
Maha Suci,
Maha Sejahtera,
Yang Maha Memberi Keamanan,
Maha Memelihara,
Maha Perkasa,
Maha Kuasa,
Maha Agung,
Maha Suci allah dari apa yang mereka persekutukan.
Dialah yang menciptakan,
Yang Mengadakan,
Yang Membentuk rupa,
Yang Mempunyai Asmaul Husna (nama yang baik),
Memujilah segala yang di langit dan Bumi kepada Nya,
Dia Maha Perkasa dan Bijaksana. (Quran Hasyr:22-24)
 
[Sumber : Wikipedia , Other]

0 komentar :

Posting Komentar

Dimohon Untuk Tidak Melakukan KOMENTAR SPAM!!
- Memasukkan Link Aktif
- Promo/Iklan
- Komentar Tidak Sesuai Postingan
- Posting Berualang-Ulang

Tiket Pesawat Murah - Promo

Kaos Dakwah Islami

Kaos Dakwah Islami